Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Địa lý - Thủ đô 11 nước Đông Nam Á

Thủ đô 11 nước Đông Nam Á 

1 Brunei - Bandar Seri Begawan
2 Campuchia - Phnom Penh
3 Đông Timo - Dili
4 Indonesia - Jakarta
5 Lào - Viêng Chăn
6 Malaysia - Kuala Lumpur
7 Myanmar - Naypyidaw (thủ đô cũ là Yangon, Naypyidaw bắt đầu là thủ đô mới vào ngày 6-1-2006)
8 Philippines - Manila
9 Singapore - Singapore
10 Thái Lan - Bangkok
11 Việt Nam - Hà Nội


2 nhận xét: